Engleski jezik

Kursevi za decu
2700 / 5000 rsd

1 čas nedeljno / 2 časa nedeljno

Školski uzrast, od 5 do 15 godina

Čas traje 60 minuta

Kurs traje pet meseci

Nastavni materijal obezbeđen

Kursevi za odrasle
3500 rsd

2 časa nedeljno

Čas traje 60 minuta

Nastavni materijal je u elektronskoj formi i obezbeđen

USB kartica za svakog polaznika

Stručni / Poslovni kursevi
5000 rsd

2 časa nedeljno

Čas traje 60 minuta

Kurs traje pet meseci

Nastavni materijal obezbeđen

USB kartica za svakog polaznika

 

Priprema za ispite
1200 rsd/ čas

2 časa nedeljno

Čas traje 60 minuta

Nastavni materijal je u elektronskoj formi i obezbeđen

USB kartica za svakog polaznika

Kurs traje 10 meseci

Individualna nastava
1200 rsd / čas

Trajanje kursa i termini se prilagođavaju polazniku

Nemački jezik

Kursevi za decu
2700 / 5000 rsd

1 čas nedeljno / 2 časa nedeljno

Školski uzrast, od 5 do 15 godina

Čas traje 60 minuta

Kurs traje pet meseci

Nastavni materijal obezbeđen

Kursevi za odrasle
3500 rsd

2 časa nedeljno

Čas traje 60 minuta

Nastavni materijal je u elektronskoj formi i obezbeđen

USB kartica za svakog polaznika

Stručni / Poslovni kursevi
5000 rsd

2 časa nedeljno

Čas traje 60 minuta

Kurs traje pet meseci

Nastavni materijal obezbeđen

USB kartica za svakog polaznika

 

Individualna nastava
1200 rsd/ čas

Trajanje kursa i termini se prilagođavaju polazniku