Ovakvi kursevi podrazumevaju rad 1 na 1 sa profesorom, pri čemu se dinamika nastave u potpunosti prilagođava potrebama polaznika. Takođe, termini i broj časova se određuju u dogovoru sa polaznikom.

Cena časa 1200rsd