Kao članovi Addvantage programa British Council-a, možemo da pripremamo polaznike za polaganje ispita opšteg znanja engleskog kao što su PET, FCE, CAE, CPE ili poslovnog engleskog BEC Preliminary, Vantage ili Higher.

Nastava se odvija dva puta nedeljno po 60 minuta, a trajanje kursa je 10 meseci.