Ovakav vid kursa podrazumeva rad jedan na jedan sa profesorom, pri čemu se dinamika nastave u potpunosti prilagođava potrebama polaznika. Saslušaćemo Vaše potrebe i prema tome koncipirati kurs. Takođe, termini i fond časova se određuju u dogovoru sa polaznikom.

Cena po času 1200 rsd