Turistička agencija Frilingue DOO Novi Bečej, licenca broj OTP 43/2019, MB: 21174980  predstavlja glavnog organizatora putovanja koja su predstavljena na ovom sajtu.

Licenca OTP – rešenje