Na kursevima za odrasle polaznike akcenat se stavlja na konverzaciju i razvijanje usmenih veština polaznika, pri čemu se u isto vreme velika pažnje posvećuje ostalim jezičkim jedinicama kao što su gramatika, razumevanje teksta, pismeno izražavanje i slušanje. Nastavu izvode master profesori jezika sa dugogodišnjim iskustvom.U nastavi se koriste najnovije metode predavanja, praćene audio i vizuelnim materijalima.

Kursevi se organizuju od početnog do naprednog nivoa (A1 do C1), na osnovu rezultata testa koji polaznici rade prilikom upisa.

Nastava se odvija dva puta nedeljno po 60 minuta, a trajanje kursa je 5 meseci.

Cena kursa – 3500rsd mesečno

Poslovni i stručni nemački:

Kursevi poslovnog ili stručnog nemačkog podrazumevaju osnovno znanje nemačkog jezika, koji zavisi od struke i može biti A2 ili B1 nivo. Polaznici se kroz raznovrsne aktivnosti upoznaju sa vokabularom, konstrukcijama i situacijama iz oblasti poslovnog ili stručnog nemačkog. Cilj kursa je da se polaznici osposobe da uspešno koriste nemački jezik u korespodenciji sa partnerima, klijentima i u ostalim mogućim situacijama.

Nastava se odvija dva puta nedeljno po 60 minuta, a trajanje kursa je 5 meseci.

Cena kursa – 5000rsd mesečno