Na kursevima za odrasle polaznike akcenat se stavlja na konverzaciju i razvijanje usmenih veština polaznika, pri čemu se u isto vreme velika pažnje posvećuje ostalim jezičkim jedinicama kao što su gramatika, razumevanje teksta, pismeno izražavanje i slušanje. Nastavu izvode master profesori jezika sa dugogodišnjim iskustvom.U nastavi se koriste najnovije metode predavanja, praćene audio i vizuelnim materijalima. Jednaka pažnja se posvećuje razvijanju različitih veština kao što su slušanje, razumevanje napisanog, pismeno i usmeno izražavanje.

Kursevi se organizuju od početnog do naprednog nivoa (A1 do C1), na osnovu rezultata dijagnostičkog testa koji polaznici rade prilikom upisa.

Nastava se odvija dva puta nedeljno po 60 minuta, a trajanje kursa je 5 meseci.

Cena kursa 3500rsd mesečno

Poslovni i stručni engleski

Kursevi poslovnog ili stručnog engleskog podrazumevaju osnovno znanje engleskog jezika, tačnije Pre-intermediate nivo. Polaznici se kroz raznovrsne aktivnosti upoznaju sa vokabularom, konstrukcijama i situacijama iz oblasti poslovnog ili stručnog engleskog. Cilj kursa je da se polaznici osposobe da uspešno koriste engleski jezik u korespodenciji sa partnerima, klijentima i u ostalim mogućim situacijama koje zahtevaju znanje stranog jezika.

Nastava se odvija dva puta nedeljno po 60 minuta, a trajanje kursa je 5 meseci.

Cena kursa 5000rsd mesečno