Kursevi za decu školskog uzrasta (od 5 do 15 godina) odvijaju se u zanimljivom ambijentu i uz podršku najnovijih nastavnih sredstava, uzimajući u obzir njihov uzrast i potrebe. Nastava je koncipirana tako da deca usvajaju jezik kroz interaktivne igre, pesmu i glumu, uz pomoć materijala koji su  pažljivo odabrani kako bi mališanima učenje bilo lakše i zanimljivije.

Ciljevi kurseva za decu su konverzacija i stvaranje prijatnog okruženja, u kojem deca mogu da iskažu sve ono što tokom kursa savladaju. Težimo diferenciranoj nastavi, gde će se ispoštovati potrebe svakog učenika kako bi što uspešnije savladali gradivo.

Nastava za decu odvija se jednom ili dva puta nedeljno po 60min, a trajanje kursa je 5 meseci.

Cena : 

1 čas nedeljno 2700 rsd

2 časa nedljno 5000rsd