Polaznicima koji žive van Subotice ili iz bilo kog drugog razloga nisu u prilici da fizički prisustvuju kursevima u našoj školi, pružili smo priliku pohađanja kurseva putem Skype-a.

Nastavni materijal je u elektronskoj formi, kao i na ostalim kursevima, radi lakšeg i savremenijeg oblika rada. U zavisnosti od potrebe polaznika i izabranog kursa, koriste se različiti nastavni materijali.